1. IQ Testi

2.‘Zekâ’nın tipi önemli

3. Beyin Egzersizi   

4. Zeka Soruları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQ TESTİ

SADECE RESİMDEKİ BAYANA BAKIN VE HANGİ YÖNE DÖNDÜĞÜNÜ GÖRÜN

                           

                            

ŞİMDİ AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUYUN

   “Eğer siz bu bayanın saat yönüne doğru döndüğünü görüyorsanız, beyninizin sağ tarafını(sanatsal) kullanıyorsunuz.
Eğer öbür yönde döndüğünü görüyorsanız, beyninizin sol tarafını(analizci,mantıkçı,sayısal) kullanıyorsunuz.

Herkese göre farklı oluyormuş.Fakat  çoğu insan tek yönde görür.

Bazı insanlar her iki yönde de döndüğünü görüyorlar. Eğer ilk gördüğünüzden sonra diğer yönde de görmeye çalışırsanız ve görürseniz, IQ’ nuz 160′ ın üzerinde ve hemen hemen dahi derecesindesiniz demektir.”

 

‘Zekâ’nın tipi önemli

Bilim adamlarına göre, çocuğun hayattaki başarısını belirleyen, IQ’su, yani ne kadar zeki olduğu değil, hangi zekâ tipinde olduğu.. Ya da Edison’un dediği gibi: Başarının yüzde 5’i zekâya, yüzde 95’i çalışmaya bağlı...

     Adam Olacak Çocuk / Ayşegül Aydoğan

     Coğunuzun zekâsı yazar ve politikacılarda olduğu gibi dilsel mi? Yoksa mimar ve denizcilerin sahip olduğu görsel - mekânsal zekâya mı sahip?
     Bilim adamları, felsefeci ve araştırmacıların sahip olduğu mantıksal - matematiksel benlik zekâsı, sporcuların, sanatçıların, dansçıların sahip olduğu bedensel - kinestetik zekâ, öğretmen, satıcı, politikacılardaki kişilerarası zekâ, müzisyenlerdeki müzikal zekâ...
     Bunlar günümüzde üzerinde durulan zekâ tiplerinden birkaçı.
     Zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak nitelenen zekâ, günümüz bilim adamlarınca artık ‘tek’ bir tip ve tanımla açıklanmıyor.
     
 
Dizimizde neler var?
     IQ (Intelligence Quotient - Zekâ katsayısı) seviyesi ne olursa olsun başarılı olunabileceğini söyleyen bilim adamlarına göre, hangi alanda başarılı olacağınızı, zekâ tipiniz belirliyor.
     Çocuklar aynı konuyu, farklı eğilimdeki zekâsıyla farklı yollardan kavrayabiliyor. Yani çocuğun zeki olup olmadığı değil hangi zekâ tipine sahip olduğu önemli. Bu dizimizde son yıllarda önem kazanan, bilim adamlarının başarının kapılarını açtığını söylediği duygusal zekâdan, sosyal zekâya, işitsel ve doğa zekâsına kadar pekçok zekâ tipinin tanımını, çocuklarınıza uygulayabileceğiniz testlerle birlikte, zekâ ve öğrenmeyi etkileyen rahatsızlıkları, çocuğunuzun başarısızlık nedenlerini, uzmanların görüşleriyle birlikte bulacaksınız.
     
Uzmanından zekâ tanımı
     Dizimizin ilk gününde, Memory Center İstanbul Hafıza ve Öğrenme Merkezi Yöneticisi Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la A’dan Z’ye zekâ kavramı üzerine konuştuk. İşte uzmanından öneriler:
     Zekâ nedir?
     Kişinin anlama, kavrama, öğrenme kapasitesidir, zihinsel performansı gösterir. IQ dediğimiz potansiyel zekâ doğuştan kromozomlarımızda vardır. Bir de kişinin okumayla, eğitimle geliştirdiği pratik zekâ var.
     
     Zekâ geliştirilebilir mi?
     Potansiyel zekâ gelişmez, ama pratik zekâ geliştirilebilir. Kişi çocukluğunu zihinsel ve duygusal olarak iyi geçirir, iyi eğitim alırsa potansiyel zekâsını sonuna kadar kullanabilir. Zekâ gerileyebilir de..
     
     Nasıl geriler?
     Mesela depresyonlarda, kişinin anlama, kavrama yeteneklerinin bozulduğu durumlarda zekâ düşer. İnsanlar 'Beynim durdu’ derler. Gerçekten de öyle olur. Hastalık geçtikten sonra zihin, geliştirme programlarıyla eski performansına getirilir.
     
     Çocukluktaki IQ erişkinlikte değişir mi?
     Hayır. Aynı değerde saptanır. Ancak çocukta depresyon varsa o dönemde IQ’su düşük, ileri yaşta yüksek çıkmışsa ruh hali düzeldiği içindir.
     
     Zekâ hangi yaşlarda gelişir?
     İlk 4 yıl çok önemli. Üçüncü aydan itibaren bebekler öğrenmeye ve öğrendiklerini hafızada tutmaya başlar. İyi bir zihin gelişimi için çocuk, korku içinde, sevgi eksikliğiyle büyümemeli. Mutlu bir aile, iyi beslenme, düzenli hayat zihni geliştirir.
     
 
Zekâ + tecrübe = akıl
     Zekâ mı, çalışmak mı?
     Zekâyı fazla büyütmemek lazım. Edison’un güzel bir lafı var. ‘Başarınızı neye borçlusunuz?’ diye sorarlar. O da 'Yüzde 95 çalışmak yüzde 5 zek⒠der. Zekâ kişi için şanstır. Ama zekâsı çok yüksek olmayan biri de hedefini iyi belirler, çalışırsa, yaşıtlarının çok üzerinde bir başarı gösterir.
     
     Başka nelere ihtiyaç var?
     "Zekâ + tecrübe = akıl" diye bir formül vardır. Kişi zekâsını tecrübeyle birleştirirse akıllı ve başarılı olur. Zeki bir kişi tecrübesi eksikse yanlış kararlar verebilir. Zekâsına uygun başarı elde edemez.
     
     Aklın zekâdan farkı nedir?
     Akıllı dediğimiz kişiler planlamayı iyi yapan, geleceği iyi düşünebilen, zekâsını iyi kullanan, tecrübelerden yararlanan insanlardır. Akıllı insan olmak için zekâ önemli ama yeterli değil.
     
En önemli silah: Okumak
     Neler zekâyı geliştirir?
     Bütün evren gibi beyin de matematik üzerine kurulmuş. Matematik işlemleri, beyin için en iyi zihin geliştirme alıştırmalarıdır. Matematikle uğraşan, meraklı kişilerin zihinsel gücü artar. Bulmaca çözmek de çok yararlı. Zekâ geliştirmek için verdiğimiz bir de örnek var.
     
     Nedir bu?
     İnsan aklının 6 sadık hizmetçisi vardır. Bunu kullanan kimse hafızası ve zekâsını iyi değerlendirir. Bunlar 'kim, ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman?’ sorularıdır. Örneğin kişi sadece gördüğüyle yetinmez ‘Ne zaman?’ diye sorarsa, zaman ve mekân boyutunu da düşünür ve gördüğünü akılda tutması ve hatırlaması kolay olur. Öğrenirken beş duyuyu harekete geçirmek de önemli. Çoğu kez sadece görsel ya da sadece işitsel duyuyu kullanıyoruz. Örneğin ‘Ders çalışırken yanınızda güzel bir koku bulundurun’ diyoruz. O koku, çağrışım yoluyla bilginin akılda tutulup hatırlanmasını kolaylaştırır.
     
     Anne babalar ne yapmalı?
     Çocuklarının zeki olmasını istiyorlarsa kitap okusunlar. Kitap okunan bir evde yetişen çocuğun zekâsı gelişir. Çocuk anne babayı örnek alarak okumaya özenir. Öyle ki çocuk yerde bir kağıt bulduğunda okumalı, okumaya, öğrenmeye aşık olmalı. Oksijeni bol ortamda büyümesi de çok önemli. Sigara dumanı beyne zarar veriyor. Beslenmeye de dikkat edilmeli.
     
 
IQ testi şart değil
     Çocuk neler yemeli?
     Beslenme uzmanları yeşil sebze, protein ve karbonhidratı dengeli vermeyi öneriyor. Avuç avuç vitamin yerine çocuğa hergün birkaç tane çekirdek, fındık, ceviz, badem, incir, üzüm gibi kuruyemişleri istenirse balla karıştırarak vermek daha faydalı olur.
     
     Çocuklukta protein ağırlıklı beslenme yanlış mı?
     Yeme içmenin zekânın gelişimde rolü yüzde 10-20. Asıl önemli olan çocuğa motivasyon, okuma sevgisi vermek, başarıya yönlendirmek.
     
     IQ testlerinin yapılması gerekli mi?
     Hayır. Bu testlere çocuk başarı sorunu yaşadığında başvurulmalı. Aileler internetten ya da çeşitli yerlerden IQ testi adı altında test yaptırıyor. Oysa tek bir test zekâyı belirlemek için yeterli değil. Yanlış sonuç çıkabiliyor. Aile ‘Çocuğum çok zeki, ya da düşük çıktı’ diyor. Çocuk olumsuz etkileniyor. Aile de gereksiz beklenti içine girebiliyor.
     
     
Yedi ayrı ‘zek⒠var
     Çoklu zekâ kuramını getiren Nöropsikolog Howard Gardner’e göre, insanın alternatif 7 ayrı zekâ türü var. Bu kurama göre zekâ sadece bilişsel (IQ) değil aynı zamanda güdüsel ve duygusal faktörlerden kaynaklanıyor. Örneğin, zeki bir öğrenci matematik dersinde başarısızsa, bu öğretmenini sevmemesi veya utangaçlıktan gibi durumlardan kaynaklanmış olabilir. Bu kurama göre, ‘zekâ türleri’ şöyle sıralanıyor:
•  DİLSEL: Okuma, yazma, dinleme ve konuşmayla ilgili. Yazar, politikacı ve bilim adamlarında bulunur.
•  MANTIKSAL - MATEMATİKSEL: Mantıksal sorunları çözmek, matematiksel işlemler yapmak için gerekli. Araştırmacılar, bilim adamları ve felsefecilerde bulunur.
•  GÖRSEL - MEKANSAL: Coğrafi konum ve yönleri akılda tutmak ve bunlar sayesinde bireysel hareketleri kontrole yarar. Mimar ve denizcilerde bulunur.
•  MÜZİKSEL: Müzik ürünleri (şarkı, türkü, senfoni vb.) besteleme veya müzik aletleri çalmaya yarar. Müzisyenlerde görülür.
•  VÜCUT - KİNESTETİK: Vücudu bir bütün olarak veya değişik bölümlerini belli amaçlar doğrultusunda etkin, hızlı ve estetik kullanma becerisini sağlar. Dansçı, sporcu ve sanatçılarda bulunur.
•  İÇE DÖNÜK (INTRAPERSONEL): Kişinin kendini anlama, düşüncelerini, duygularını yönlendirme yetisi verir. Bu zekâya sahip bireyler, anlamlı ve üretken amaçlara yönelirler. Felsefeci ve bilim adamlarında görülür.
•  KİŞİLERARASI (INTERPERSONEL): İnsan ilişkilerinde kendini ifade etme ve karşısındakiyle empatik iletişim kurma yetisini sağlar. Psikoterapistler, öğretmen, satıcı ve politikacılarda vardır.
     
 
Çocuğun zeka tipini nasıl anlarsınız?
     Aşağıda, çocuğunuzun en önemli zekâ tipinden hangisine sahip olduğunu genel anlamda anlayabilmeniz için bir ‘mini test’ var. Bu testte, soruların her birine, çocuğunuzun durumuna uygun olarak ‘Hayır’, ‘Az’, ‘Evet’ ve ‘Çok fazla’ cevaplarından birini verin. Ardından ‘puanlayın’ ve ‘değerlendirme’ kısmından çocuğunuzun zekâ tipini öğrenin:
     
 
SAYISAL ZEKÂ
•  Herşeyi sorgular
•  Herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını merak eder
•  Hesap yapmayı sever
•  Yap - boz ve mantık oyunlarını sever
•  Sorun çözmeye meraklıdır
•  Deney yapmaya heveslidir
•  Sayıları kolay öğrenir ve hatırlar
     
 
SÖZEL ZEKÂ
•  Okuma yazmayı sever
•  Kelime oyunlarını sever
•  Espri yapar, hikâye anlatır
•  İsimleri kolay öğrenir ve hatırlar
•  Kelime haznesi yaşına göre zengin
•  İsteklerini iyi ifade eder
•  Çok konuşur
     
     Değerlendirme:
     Hayır : 0
     Az : 1
     Evet : 2
     Çok fazla : 3
     
     Puanlama:
     0 - 7 arası : Yetersiz
     8 - 14 arası: Orta
     15 ve üstü : Yüksek

BEYİN EGZERSİZİ                                                     

Beyin nasıl geliştirilir beyninize çok ama çok iyi gelecek 11 öneri

Bunlar beyninize ilaç gibi gelecek.Mutlaka okuyun…

Uzmanlar, hafıza ve zekâ körelmesinin önüne geçerek beyin gücünü artıracak 11 maddelik bir öneri listesi hazırladı. İşte beyin gücünü artıracak yöntemler:

1-     Akıllı ilaçlar: ”Modafinil” gibi ilaçlar, beyni 90 saat boyunca uyanık tutuyor. Beynin bir bölgesinden diğerine veri akışını sağlayan kimyasalları artırıyor.(bu kısım bana ticari gibi geldi)

2-Yiyecekler: Protein açısından zengin besinler yarar sağlıyor. Düzenli kahvaltı yapmak da zihinsel performansı artırıyor; gazlı içecekler tam tersi etki yapıyor.

3- Müzik: Özellikle Mozart dinlemenin matematiksel zekâyı artırdığı ve müzik derslerinin, çocukların IQ’’sunu yükselttiği belirlendi. Ancak pop müziğin böyle bir etkisi görülmedi.

4- Biyonik beyin: Elektrotlarla beyne az miktarda elektrik akımı vermenin, beynin gücünü artırdığı belirtiliyor.

5- Zihinsel egzersizler: Zor matematik soruları zekâyı keskinleştiriyor. 5 hafta boyunca zihinsel egzersiz yaptırılan çocukların IQ’’su 8 puan yükseldi.

6- Hafıza oyunları: İskambil destesindeki her kartı bir karakterle özdeşleştirip tüm karakterlerin yer aldığı bir hikâye yaratarak, 52 kartı sırasıyla hatırlayabilirsiniz.

7- Uyku: 21 saat boyunca uyumamak, beyin üzerinde sarhoşluk gibi bir etki yaratır. 2 saatlik çalışmadan sonra iyi bir gece uykusu uyumak, öğrenmeyi kolaylaştırır.

8- Yürüyüş: Haftada 3 kez yarımşar saat yürüyüş yapmak; öğrenme, konsantrasyon ve mantık gücünü yüzde 15 artırır.

9- Hobiler: Örgü ören, bulmaca çözen yaşlıların Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu tespit edildi.

10- Konsantrasyon: Bu da beyin için önemli bir egzersiz! Bir iş üzerindeyken, kısa süreli bir dikkat dağılması sonrasında yeniden konsantrasyon sağlamak yaklaşık 15 dakika sürer.

11- Nörolojik tarama: Beyin içindeki hareketliliği gösteren tarayıcılar, beynin aktivitelerini kontrol etmekte de kullanılabilir.

Kaynak: Nevsal Elevli/Milliyet,KİGEM.COM                                www.matematikgeometri.com
 

 

 

ZEKA SORULARI

ÜÇ  ÇOCUKLU  BARMEN

Bara gelen adam barmenin ikisi ikiz üç çocuğu olduğunu öğrenir.Yaşlarını sorar. Barmen çocukların yaşlarının çarpımının 72 olduğunu söyler.
Adam bu yetersiz der. 
O zaman barın kapı numarasına bak çocukların yaşlarının  toplamını göreceksin der barmen.
Bakar gelir adam. Adam "Bu da yetersiz der" ve biraz daha ipucu vermesini ister barmenden .
"En küçük çocuğum dondurmaya bayılır" der barmen. 
Adam çocukların yaşlarını anlamıştır bu sefer. 
Siz de anladınız mı çocukların kaç yaşında olduklarını...

BİDON

Elinizde 5lt ve 3lt hacimli iki adet bidon mevcut. Sadece bu iki bidonu kullanarak 4 lt suyu nasıl elde edersiniz?

ÇEK  NEREDE ?

 A ve B kutularının birinin içinde 10 milyar liralık çek bulunmaktadır. A kutusunun üzerinde "B'nin üzerindeki yazı kısmen yanlıştır ve çek B'nin içindedir" yazmaktadır. B kutusunun üzerinde ise "A'nın üzerindeki yazı kısmen doğrudur ve çek B'nin içindedir" yazmaktadır. Buna göre çek hangi kutudadır? 

ÇİÇEKLER

Elimdeki çiçeklerin ikisi hariç hepsi papatya, ikisi hariç hepsi gül ve ikisi hariç hepsi karanfil olduğuna göre elimde hangi çiçekten kaç tane bulunmaktadır ?

Yandaki şekle göre soru işaretinin olduğu yerde dengenin bozulmaması için ne olmalıdır?

 

FİLOZOF

A : Profesör'ün 1000 den fazla makalesi var
B : Hayır 1000 den az makalesi var
C : Tabiki en az 1 makalesi var

Bu 3 önermeden yalnızca BİRİ doğrudur. Buna göre Profesör'ün kaç makalesi vardır?

cevap: 1000 makale
www.matematikgeometri.com

HANGİSİ FARKLI
Farklı 2 harfi bulunuz?
A B C D O P R S

cevap:C ve S
(nedeni Diğer Sayıların içinde kapladığı bi alan var.C ve S de ise yok.)
www.matematikgeometri.com

HANGİ SAYI GELMELİ
1-11-21-1211-3112-132112-......?

nokta olan yere hangi sayı gelmelidir?

cevap: 1 - 11 - 21 - 1211 - 3112 - 132112 - 311322

seride bir sonraki sayı bir öncekinde hangi sayıdan kaç tane olduğunu söylüyor sanırım..

mesela 11 = 1 tane 1 (1 için)
21 = 2 tane 1 (11 için)
1211 = 1 tane 2, 2 tane 1
3112 = 3 tane 1, 1 tane 2
132112 = 1 tane 3, 2 tane 1, 1 tane2
ve serinin sıradaki rakamı 311322 olmalı..
yani 3 tane 1, 1 tane 3 ve 2 tane 2 (sıralamalar sol baştan yapılıyor)
www.matematikgeometri.com